Šta je lepo ponašenje u poslovnom svetu?

Lepo ponašanje to je bon-ton i naš odnos prema ljudima, stvarima i svemu što nas okružuje

Lepo ponašanje je i poslovna kultura i domaće vaspitanje, kultura stanovanja i tolerancija. Ono ne dozvoljava mudrima da se služe smicalicama, glupima da prave gluposti, hrabrima da istrčavaju a povučenima da zaostaju.

Prema mom mišljenju, osnova poslovnosti je upravo u elementarnoj opštoj kulturi i lepom ponašanju, što se na žalost, kod nas decenijama nije negovalo i poštovalo, već su naprotiv isticani i fovorizovani neki sumnjivi kvaliteti poput – snalažljivosti.

Braneći se „balkanskim poreklom“ mnogi eminentni poslovni ljudi odbacuju lepo ponašanje kao nešto što u našoj sredini ne prolazi. Međutim, Balkanac ili ne, pravi biznismen ukoliko hoće da bude uspešan i cenjen u svom poslu mora da se pridržava striktno zacrtanih pravila ponašanja.

 

Izdvojiću pravila:

– Poslovni čovek mora da ima na umu da su ljudi vrlo osetljivi kada je u pitanju njihova ličnost. Zato prilikom upoznavanja jasno i tačno treba da kaže svoje ime i prezime, pogotovu ako je u pitanju stranac.

– Prilikom upoznavanja poslovni partneri se obavezno rukuju. Uvek se pruža desna ruka, stisak je kratak i čvrst (ne i da zaboli!). Ukoliko sedi muškarac uvek ustaje. I ne zaboravite: stisak ruke je prvi fizički kontakt sa drugim ljudima. On može mnogo da kaže o vašoj ličnosti. Ako pružate otvorenu šaku, znači da se ne plašite i da ste spremni da uđete u igru. Međutim, ako pružate otvorenu šaku ali bez stiska pokazujete da ne želite da se angažujete već da to prepuštate drugima. Pružajući samo vrhove prstiju pokazujete da se plašite rizika i gubitka.

– Poslovan čovek uvek sagovornika gleda u oči i ima vedar izraz lica do kraja razgovora, bez obzira na ishod.

 

Lider – uvek i svuda

– Naučite da pažljivo slušate šta poslovni partner govori, makar govorio i dosadno. Nikako ga ne prekidajte u izlaganju.

– Poslovni čovek će sačuvati mirnoću i neće uzvratiti istom merom ako njegov sagovornik govori s visine, ako je ironičan i sarkastičan.

– Poslovni čovek nikad neće dopustiti da neslaganje preraste u raspravu, a rasprava u svađu, jer za svađu je potrebno dvoje.

– Kao što neće vređati sagovornika tako poslovan čovek neće ni preterivati u komplimentima, koristeći prazne slatke fraze.

– Poslovan čovek će popuštati u sitnicama, a pažnju posvetiti bitnim pitanjima, kloneći se preopširnosti i neće večito isticati sebe i svoje ja.

 

Prihvatite kritiku

– U poslovnom razgovoru nikada se ne upotrebljavaju reči: NEĆU i NE MOGU. Gubite ako odmah odbijete ljude. Zato ređe recite: Učiniću šta mogu ili nastojaću da učinim…

– Poslovan čovek nikako neće dodirivati sagovornika, neće ga drmusati za ramena, hvatati za revere i ruke ili mu sklanjati dlake sa odela. Ovakvim radnjama se ne postiže prisnost već pokazuje nekultura.

– Naravno, da bi se sve ovo znalo neophodno je vladati onim što predhodi – osnovnom kulturom. Nadamo se da ne treba podsećati da se: pri ulasku u neku prostoriju najpre kaže „dobar dan“ pa tek onda razlog dolaska, bez obzira na žurbu, hitnost i potrebe. Kod rukovanja važi pravilo – ruku pruža žena muškarcu, starija osoba mlađoj, viši po rangu nižem.

 

Da li se zaista čujemo?

– Sa Vi se prelazi na Ti posle izvesnog vremena poznanstva i to na predlog starije osobe mlađoj ako su istog pola, a ako nisu inicijativu pruzima žena i ona predlaže promenu.

I za kraj još nekoliko korisnih uputstava kojih se proslovni ljudi moraju pridržavati:

– Na radno mesto i na poslovne sastanke uvek se dolazi na vreme

– Poslovni čovek mora da vodi računa o svom spoljašnjem izgledu. Da bude uredan i pristojno obučen

– Radni dan se ne sme pretvarati u niz sastanaka već u što racionalnije izvršavanje postavljenih zadataka. Radni dogovori moraju biti kratki i poslovni

– U poslu se mora razlikovati posao od druženja

 

Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima ovog članka bez pisane saglasnosti Bojana Mihajlovića.