Koji su najvažniji koraci za marketing kampanju?

  1. Analizirati situaciju

Najpre je potrebno razumeti stvarnost, trenutnu situaciju i temeljno uraditi analizu položaja kompanije ili proizvoda u sadašnjosti. Prvi korak se odnosi na određivanje svih uzroka lošeg položaja kompanije ili proizvoda, a to može biti manji obim prodaje, loše pozicioniran brend, mali tržišni udeo i drugo. U prvoj fazi tražimo odgovor na pitanje: Gde smo i kako pozicionirani?

  1. Odrediti cilj

U drugoj fazi potrebno je postaviti cijeve koji moraju biti realni, merljivi, koji predstavljaju određeni izazov, koji su ostvarivi. Ciljeve treba definisati brojevima radi lakše merljivosti rezultata. U drugoj fazi definišemo odgovor na pitanje gde želimo da budemo?

  1. Odrediti budžet

U trećoj fazi odredićemo budžet za kampanju, sva ulaganja vezana za razne aktivnosti u kampanji. Kreiranjem budžeta tražimo odgovor na pitanje koliko uložiti u kampanju?

  1. Definisati ciljnu grupu

U odnosu na delatnost kompanije definišemo koja je naša ciljna grupa. Naše klijente možemo podeliti prema teritoriji na kojoj žive, prema godinama starosti, prema polu, stručnosti, interesovanju. Prozvod se ne nudi po principu sve i za svakog, već segmentiramo tržište kako bi efikasnije delovali na izabranom ciljnom segmentu. U ovoj fazi dajemo odgovor na pitanje kome šaljemo poruku?

  1. Kreirati poruku

Kreativni deo predstavlja kreiranje poruke, dizajn vizuelnog dela, a sve prilagođeno različitim medijima. Najvažnije je što bolje iskoristiti medije bilo da su štampani, zvučni ili tv mediji i prilagoditi poruku svakom od njih. Poruka mora da bude jasna, bez preterane upotrebe stručnih termina da bi se lako razumela. Dizajn je najbolje poveriti stručnom timu kome je potrebno detaljno obajsniti šta želite. Poruka treba da bude primamljiva, da poziva na kupovinu, da ima emociju, da poziva na akciju. Možete koristiti društvene mreže kao način da saznate reakciju vaših klijenata.

  1. Izabrati medije

Biramo medije koji nam mogu obezbediti najbolji efekat. Mediji su ili tradicionalni ili digitalni a kombinacija obe vrste je uvek najbolji izbor. Možemo koristiti razne kanale za slanje poruke kao što su novine, časopisi, radio, tv, bilbordi, veb sajtovi, društvene mreže, SEO, PPC kampanje, blog, video na youtube kanalu…

  1. Sprovođenje i kontrola

Nakon svih prethodnih koraka počinjemo sa sprovođenjem kampanje tako što odredimo datum početka, vreme objave poruka u medijima, trajanje kampanje, kontrolu svih unapred definisanih aktivnosti, pratimo reakciju ciljne grupe i vršimo korektivne mere.

  1. Procena uspešnosti

Završna faza je procena uspešnosti kampanje. Iznova analiziramo situaciju počevši od prvog koraka. Postavljeni ciljevi se obično ne realizuju u potpunosti i potrebno je analizirati koliko je postignuto.

Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima ovog članka bez pisane saglasnosti Bojana Mihajlovića.