Velika je razlika u tome da li otvarate novi hotel i pravite ga od temelja ili ulazite u već napravljen koji preuređujete i pravite novu priču. Razlika ima i u pristupu, pripremi, organizaciji i pre svega realizaciji. Savetie za renoviranje, koraci pri izgradnji I šta je sve potrebno  poverite stručnjacima.

Cilj analize i optimizacije projekata kod izgradnje ili renoviranja hotela :

 • Provera nivoa ispunjenjosti standarda za hotelsku kategorizaciju
 • Analiza hotelskih sadržaja u odnosu na aktuelne zahteve hotelskog tržišta
 • Provera uslovnosti projektovanih površina i sistema za hotelsko poslovanje
 • Analiza kritičnih tačaka
 • Preporuke za izbor materijala, opreme, tehnologija i sistema
 • Ušteda troškova kroz optimizaciju hotelskih površina,
 • Ekonomičnije opremanje i eksploatacija hotela,
 • Poštovanje neophodnih zakonskih propisa i regulativa,
 • Stvaranje preduslova za implementaciju HACCP i drugih sistema kvaliteta,
 • Ispunjenje specifičnih zahteva ciljnog segmenta gostiju,
 • Što jednostavnije i ekonomičnije održavanje hotela,
 • Omogućavanje stabilnog i profitabilnog poslovanja.