Reorganizacija i repozicioniranje poslovanja  hotela podrazumeva  analizu zatečenog modela poslovanja i definisanje korektivnih mera koje je neophodno sprovesti kako bi hotel mogao da posluje u skladu sa zahtevima hotelskog tržišta i prema hotelskim standardima.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Ova analiza obuhvata sledeće aktivnosti:

  • Opšta analiza hotela
  • Mystery Shopping
  • Analiza aktuelne tržišne pozicioniranosti i politike cena
  • Analiza personalne strukture
  • Analiza standarda pravila ponašanja
  • Analiza operativnih standarda