BTL planiranje – Below the line (ispod linije) je  marketinška promocija veoma važna za modernu i kompletna marketinšku kampanju. BTL pomaže unapređenju prodaje momentalno. BTL promocije su sve promotivne aktivnosti gde nema medija.

BTL planiranje predstavlja finije podešene i na podacima zasnovane kampanje koje su lako merljive. Specijalizovane, moderne marketinške kampanje preporučuju proizvod uskom delu potrošača od kojeg se očekuje najbolja reakcija. Nude kupcu da vidi, oseti i proba proizvod, da kaže svoje mišljenje o krajnjem rezultatu i na taj način obezbeđuju neprocenjive podatke koji prave novi koncept eksperimentalnog marketinga.

 

BTL planiranje, organizovanje i realizacija događaja

 

BTL kampanja služi povećanju prodaje na licu mesta, jer su takve promotivne aktivnosti osmišljene tako da stimulišu potrošnju.

U okviru BTL aktivnosti je i organizacija raznih vrsta događaja.