POS Promocija – Point-of-sale je promocija na mestima prodaje.  To nisu samo promoterke koje pokazuju vaše proizvode ili govore tekst o vašim uslugama na štandu, to je širi spektar aktivnosti koje su unapred isplanirane i detaljno analizirane. Obavezan deo ove promocije je direktan kontakt sa klijentima ili one-to-one komunikacija.

 

POS promocija