Dinamična i efektna prezentacija je način na koji se predstavljate kada želite da prezentujete svoje ideje ipred publikom, u tekstualnom, grafičkom i zvučnom obliku. Dobra prezentacija podrazumeva korišćenje posebnih programa a najčešće korišćeni i najpoznatiji je Microsoft Powerpoint. Potrebno je da bude skladna i da nije pretrpana suvišnim tekstom ili slikama. Vaše je da postavite kriterijume a realizaciju prepustite stručnjaku.

 

Prezentacija