Grafički dizajn namenjen je medijima kao što su: novine, časopisi, vizit karte, razne brošure, plakati, bilbordi, katalozi, bilteni a sve na osnovu unapred određene marketinške kampanje. Takođe i grafički dizajn za elektronske medije: Internet, tv reklame, internet banere. Osmišljavanje vizuelnih elemenata kao što su ilustracije, simboli, tipografija, logo vaše kompanije.

Formiranje ideja za uspostavljanje jedne od najvažnijih komunikacija sa vašim klijentima, kupcima ili korisnicima vaših usluga, a to je komunikacija  na osnovu vizuelnog efekta. Strateški marketing i definisanje aktivanog procesa određivanja i vođenja marketinških aktivnosti prema marketing ciljevimima, upravljanje marketingom radi prilagođavanja marketinških aktivnosti  raznim promenama nastalim na tržištu. Analiza svih faktora okruženja, utvrđivanje ciljeva, strateško planiranje, sprovođenje strategije, kontrola i revizija marketinga.

 

Grafički dizajn i strateški marketing

 

Strateško marketing planiranje podrazumeva:

  • Analizu situacije
  • postavljanje marketing ciljeva,
  • određivanje pozicije i prednosti
  • selektovanje ciljnog tržišta

kreiranje marketing miksa

 

Grafički dizajn i strateški marketing