Istraživanje tržišta u cilju prikupljanja podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organizovanje i kontrolu procesa poslovanja. Na osnovu ovog istraživanja bićete spremni da donosite ključne odluke kao i da rešite  probleme i prepreke na putu do efikasnog  poslovanja.

 

 

Kod kompanija koje započinju poslovanje istraživanje je široko usmereno, jer takvoj kompaniji  neophodan je što veći broj informacija, od opštih do usko orijentisanih. One kompanije koje već posluju ne zahtevaju sveobuhvatno istraživanje već nešto kraće prema sledećim koracima:

  • DEFINISANJE PROBLEMA
  • PRIKUPLJANJE PODATAKA
  • ANALIZA PODATAKA
  • DONOŠENJE ODLUKA

 

Komunikacioni kanali su veoma važni za osvajanje ciljnog  tržišta. Postoji više vrsta komunikacionih kanala marketinga. Primeri komunikacionih kanala su dnevna štampa, časopisi, radio, televizija, pošta, telefon, bilbordi, posteri i internet. Komunikacija podrazumeva i izraz lica, način odevanja, izgleda maloprodajnih objekata (brending maloprodaje).