Korportivni identitet  omogućava kompanijama da steknu, poboljšaju i zadrže konkurentsku prednost. Pod korporativnim identitetom podrazumevamo potrebu da se standardizuje ono što jednu kompaniju čini jedinstvenom. Postao je  univerzalna tehnika za promovisanje kompanija i unapređivanje korporativne kulture. Pojam korporativnog imidža se odnosi na viđenje kompanije očima klijenata.

 

Kreiranje korporativnog identiteta

 

Korporativni identitet obuhvata vizuelna i materijalna sredstva kojima se kompanija predstavlja u javnosti i njen miks čine: logo, slogan, grafički standardi ( memorandum, boje, zastave, proizvodi i pakovanje ), print produkcija ( katalozi, lifleti, godišnji izveštaji), web sajt, kodeks ponašanja, publikovanje podataka, poslovni prostor, korporativni film.

 

Važnost jakog  korporativnog brenda počiva na sledećem:

  • Vodi ka boljim rezultatima poslovanja
  • Vodi ka boljim finansijskim rezultatima,
  • Povećava cenu proizvoda
  • Stvara lojalnost potrošača
  • Čini marketing efikasnijim
  • Stvara različitost od konkurencije
  • Povećava privrženost i posvećenost zaposlenih kompaniji
  • Može da spremnije prebrodi krizu ili da je blagovremeno predvidi
  • Pomaže da se na minimum svede nezdrava konkurencija unutar kompanije