ATL (Above the line) je plaćeno medijsko komuniciranje, gde se koriste sredstva masovnog komuniciranja, sa ciljem jačanja svesti o brendu. Televizija, radio, web banneri, novine, billboardi načini koji obezbeđuju što veći broja prikaza ili emitovanja. To su promotivne kampanje usmerene ka široj populaciji. U ove svrhe koriste se masovni mediji, najviše televizija. Reklamne kampanje za određene proizvode, koje se puštaju na više televizijskih kanala najbolji su primer ATL oglašavanja.

ATL pomaže jačanju imidža kompanije posmatrajući duži vremenski period.

 

ATL masovna komunikacija