Elementi medijske kampanje su:

  • Istraživanje kao sistem aktivnosti koje se sprovode uglavnom na terenu kako bi se u kampanji, utvrdile karakteristike ciljnog tržišta. Ovo istraživanje kreira  plan za sprovođenje kampanje.
  • kreativni deo gde se kreiraju poruke koje nisu uvek isključivo tekstualne. Vizuelna poruka, čak može biti efektnija. Za kreativna rešenja u odgovarajućem formatu (TVC, radio, print) se izrađuje medija plan.
  • medija plan koji se izrađuje za kreativna rešenja u odgovarajućem formatu (TVC, radio, print) Medija Plan pruža jasnu sliku o tipu medija, medijskoj slici i rasporedu oglašavanja. Može da se pravi za pojedinačnu ili za kampanje na period od godinu dana.

Medija plan može da se pravi za određeni proizvod/uslugu

ili oglašavanje kompanije.

 

Strategija medijskih kampanja i ATL elementi

 

Medijska kampanju definiše se na osnovu  medija plana koji sadrži činjenice o proizvodu, tržištu koje se napada (ciljne grupe, trenutna pozicija i mogućnosti) kao i na osnovu medija koji prati ciljna grupa. Posebno pažnja usmerena je na odabir medija, period oglašavanja i troškove medijske kampanje – budžet  kojim će biti kupljeno odgovarajuće medijsko vreme ili prostor. Svaki ovaj plan definiše tačno određeni datum svog početka i završetka. Na kraju se vrši prosleđivanje oglasa i dispozicije emitovanja izabranim medijima, a posle kampanje i njeno vrednovanje.

 

Elementi ATL medijske kampanje:

  • TV spot

Sponzorstvo specijalizovanih i informativnih emisija (najava sponzora u emisiji, logo proizvoda ili firme, product placement)

Pojavljivanje PR-a u emisijama različitog sadržaja

  • Radio spot

Sponzorstvo tipskih radio emisija

Pojavljivanje PR-a u radijskim emisijama

  • Dnevna štampa

Klasičan baner u dnevnoj štampi

Baner sa kratkim tekstom i sloganom

PR tekst sa slikom proizvoda

Samo PR tekst

  • Web site

Baner na internet sajtovima

Video snimci ili fotografije gde potrošači daju zvezdice za proizvode (npr. youtube)

Podcasts – audio i video prezentacije koji se šalju na e-mailove potrošača

Socijalne mreže – putem chat-a se plasiraju informacije o proizvodu

  • OUTDOOR oglašavanje – brending spoljnih propagandnih sredstava

Bilbordi

Backlights

City lights

Brendiranje autobusa

Brendiranje sopstvenih vozila

Postavljanje banera na stadionima

Reklame na hipermarketima i supermarketima

  • INDOOR oglašavanje – unutrašnji branding

Reklamni panoi u prodajnim i ugostiteljskim objektima

Unutrašnje brendiranje autobusa

Brendiranje sportskih objekata