Manipulacija je termin označava korišćenje različitih podataka ili informacija u cilju „zavođenja”, odnosno usmeravanje pažnje ka poruci ili značenju koje osoba, bez obzira na validnost podataka, želi da izazove. Koristi se u svim sferama života, a u socijalnom radu često označava prikazivanje stanja pojedinca ili porodice koje posredno treba da podrži neku nameru ili cilj što inače ne proizlazi iz zakonskih ili drugih lokalnih propisa. Često se u psihologiji koristi i u značenju posebne manipulativne, nasuprot verbalne sposobnosti.

 

KOME JE NAMENJEN

Svima koji žele da unaprede svoje veštine komunikacije na ličnom i poslovnom planu, prepoznaju instrumente manipulacije i laži i odmah preduzmu odgovarajuće korake da se ne nađu u ulozi žrtve.

CILJ

Cilj seminara je da naučiti kako prepoznati manipulaciju i laž. Imaćete mogućnost da savladati osnovne mehanizme zaštite. Lakše snalaženje u situacijama kada se suočimo sa profesionalnim lažovima i manipulatorima.

DATUM I TRAJANJE

Radionica je organizovana po principu tri sesije od 45 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Nakon sesija, 30 minuta je rezervisano za odgovaranje na pitanja. Ukupno trajanje seminara je 2 sata i 55 minuta bez pauza.

Početak seminara u 10.00h, a datum 08.06.2017.

Potrbeno je doći 15 minuta pre početka seminara radi registracije učesnika.

BENEFITI

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat i mogućnost konsultacija nakon radionice sa predavačem.

KETERING

U pauzama je obezbeđen laki obrok, kafa i osveženje.

CENA

49 eura bez PDV. Plaćanje je isključivo u dinarima.

AGENDA RADIONICE

Modul 1

 • Šta je manipulacija?
 • Kako prepoznati manipulaciju i kako se odbraniti?
 • Koje su tehnike manipulacije?

 

Modul 2

 • Kako otkriti laž?
 • Zadovoljstovo ili bol?
 • Šta je piramida komunikacije?

 

Modul 3

 • Koji su tipovi temperamenta?
 • Kako dekodirati sagovornika?
 • Veštine manipulacije sa tipovima sagovornika?

 

Online prijava

 1. (obavezno)
 2. (obavezno)
 3. (obavezno)
 4. (obavezno)
 5. (obavezno)