Hotelska organizacija, pre svega, zavisi od veličine objekta i njegovih karakteristika. Svaki objekat se drugačije vodi. Danas je novo vreme promena i morate se upratiti sa novim trendovima ili možete izgubiti poslovnu utakmicu od konkurencije. Važno je da umete da reagujete i rešite svaki problem kako bi hotel izgradi profit i imidž.

KOME JE NAMENJEN

Svima koji žele da organizuju profitabilan hotelski biznis. Seminar je namenjen vlasnicima, direktorima, menadžerima ili onima koji žele to da postanu.

CILJ

Cilj seminara je da vas nauči sve relevantne veštine za organizaciju hotelskog poslovanja. Saznaćete sve što je potrebno za korporativno poslovanje, upravljanje recepcijom, upravljanjem hranom i pićem, nabavkom, finansijama, izradom izveštaja, organizacija događaja, vođenje prodaje, strategija cena, upravljanje poslovanjem online i mnogo toga još što treba da zna svaki hotelijer.

DATUM I TRAJANJE

Seminar je organizovan po principu tri sesije od 75 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i  primera iz prakse. Nakon sesija, 30 minuta je rezervisano za odgovaranje na pitanja.

BENEFITI

Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat i mogućnost konsultacija nakon radionice sa predavačem.

CENA

99 eura bez PDV. Plaćanje u dinarima avansnom uplatom.

NAPOMENA

Formirana cena je za 20+ učesnika.

 

PREDAVAČ

Bojan Mihajlović

AGENDA RADIONICE

Modul 1 

 • Kako izgraditi karijeru u hotelijerstvu?
 • Koje su vrste hotelskih kapaciteta?
 • Kategorizacija i kako postaviti organizacija poslovanja usklađenu tipu objekta?
 • Kako zaposliti i obučiti radnike?
 • Kako organizovati tim na recepciji, napraviti akcioni plan i budžet?
 • Kako izvršiti kontrolu zadataka i dobiti povrtanu informaciju?

 

Modul 2 

 • Koje su procedure važne u hotelskom poslovanju?
 • Kako definisati koncept poslovanja?
 • Kako razviti distributivne prodajne online i offline kanale?
 • Koju marketing strategiju implementirati i u koje medije?
 • Kako upravljati prihodima? (Revenue Menadžement)
 • Upravljanje hranom i pićem i koordinacija događaja?

 

Modul 3 

 • Šta je krizni PR?
 • Kako upavljati sa konfliktima?
 • Kako izgraditi i upravljati sa online reputacijom?
 • Kako upravljati sa društvenim mrežama?
 • Upravljanje administracijom, finansijama i nabavkom?
 • Koje su napredne veštine lidera?

Odgovori na pitanja 30 minuta 

Online prijava

 1. (obavezno)
 2. (obavezno)
 3. (obavezno)
 4. (obavezno)
 5. (obavezno)